Кастрене

Резитба на дървета

Отпадането на клони и части от короната е често срещано явление за дърветата, с което те могат да се справят. В дивата природа самоокастрянето и сериозни механични повреди, вследствие на бури и др. са накарали дърветата да развият реакции с които се справят с тези събития. Нашата работа е да го направим контролирано и по най-добрия начин, за да може затварянето на раните да е по-бързо. Според дървото, може да се смали, оформи или премахне част от короната. Точното време за резитбата, зависи от вида, неговото състояние и целта на резитбата.

Прибиране на короната/ crown reduction

Намаляване размера (височина и/или ширина) на дървото. Скъсяване на части от короната или на цялата корона е необходимо, ако клоните стърчат твърде близо до сграда или има нараняване или слабост в ствола. По този начин се олекотява теглото и се запазва не само естественият растеж, но и красотата. Целостта на дървото се запазва, като работим внимателно, с малък размер на срезовете. Нашите добри умения в катеренето ни помагат да стигнем до външните части на короната, което не навсякъде е възможно с авто-подемници.

Защо? За намаляване на височината, теглото, ширината и/или общия обем на короната на дървото, за увеличаване на проникването на светлина, за разчистване на периметър около сграда и др.

Премахване на сухи клони

Изчистване на всички сухи клони над 3см. 

Защо? За да се избегне риска от повреда по имущество и/или нараняване на хора. Важно е да отбележим че сухите клони са нещо нормално за дърветата и ако не застрашават безопасността ни, могат да бъдат оставени, като важна част за биоразнообразието.

Просветляване на короната

Отстраняване на мъртви, триещи се или преплетени клони, с видимо слаба връзка, деформирани , или счупени. Обработката на щети от бури и минали резитби.

Защо? За да осигурите положително развитие на дървото или да (пре)създадете съответна форма или размер за него и да поддържате красотата му. Ранната грижа за короната намалява ненужните разходи за бъдещето.

Повдигане на короната или премахване на отделни клони

Премахване или намаляване на клоните в основата. Уравновесяване на тежестта, при наличието на изкривяване.

Защо? Да се създаде пространство или светлина за сгради, превозни средства, пешеходци и др. Установяване на пътна безопасност.

Сезонни резитби по овощните дървета

Според възрастта, вида и състоянието на плодните дървета могат да се кастрят в различните сезони.

Защо? Подмладяване, оптимално плододаване или скъсяване за по-удобна беритба.

Основна резитба/ на глава/ чегарене/ pollarding

Този приом може да изглежда твърде брутален непосредствено след резитба. Въпреки това, тази древна техника остава важен способ за дългогодишна поддръжка на градски, извънградски, млади и древни дървета по цял свят. Важно е да се отбележи, че има видове дървета, които понасят този вид резитба по-добре. От голямо значение са състоянието на единичното дърво, условията в които расте и правилния сезон за резитбата.

Защо? Поддръжка на дървета в ограничено място, създаване на местообитания за животински видове, устойчив добив на дървесина и листна маса за добитък.

Скъсяване на върхове на иглолистни

Отчупването на върховете на иглолистните дървета е естествено наблюдаван феномен, тъй като тежестта на шишарките при силни ветрове прекършва горната част на дървото. Следствие на това могат да се забележат много-върхи дървета. Чрез правилна резитба дървото може да бъде скъсено и неговата естествена форма, поддържана дълго време.

Защо? Запазване на дървото, въпреки близост до сграда или др. Олекотяване на върха от тежестта на шишарките и предпазване от счупване.

Ниваки(Niwaki) кастрене на иглолистни и широколистни 

Японския термин за градински дървета, описва задълбочена грижа и разбиране за общите нужди на хората и дърветата, като разпределяне на светлина, вода, естетика, визуална преграда и дълготрайност. Дърветата са неизменна част от всеки град или градина и могат да променят цялото ни усещане, чрез различна резитба или липсата на такава.

Защо? Удължаване на живота на иглолистни в тесни пространства. Сгъстяване и/или прореждане на листната маса. Пресъздаване на древни/стари дървета или устойчив добив на дървесина. Макро бонзай.

 Галерия кастрене